Arhippa Perttusen Säätiö
ПО-РУССКИ

Saavutukset

Vienan runokylien elvytyshanke on pystynyt herättämään useita autioituneita runokyliä uudelleen elämään. Sen järjestämä kulttuurimatkailu on työllistänyt kokopäiväisesti useita henkilöitä Karjalan puolelta ja – ennen kaikkea – tarjonnut työtä kymmenille perheille kylissä. Kansainvälisille kulttuurimatkailijoille ei järjestetä hotellimajoituksia, vaan he yöpyvät ja ruokailevat perheissä. Näin myös tulot menevät suoraan kylien asukkaiden hyväksi. Säätiöiden järjestämillä matkoilla ryhmät ovat olleet pieniä, vain 8-16 henkeä. Näin turistit eivät ole häirinneet kylien elämää, ja toisaalta he itse ovat voineet pienessä ryhmässä saada yksilöllisempää palvelua ja kokea sellaista, mikä suurten ryhmien kohdalla on mahdotonta. Matkoilla on aina ollut asiantuntevat oppaat. Vienan runokylät -projektin organisoimat Vienan matkat ovat noudattaneet kestävän kehityksen periaatetta jo ennen kuin koko käsite luotiin. Koko matkailun lähtökohtanahan on ollut kulttuurimaisemien ja niitä ympäröivän luonnon säilyttäminen sekä paikallisten ihmisten elinolosuhteiden parantaminen kulttuuriperinnettä kunnioittaen.
Vienan elvytystoiminnan tuloksena – kulttuurimatkailu yhtenä keinona – vanhoja rakennuksia on kunnostettu ja uusia on rakennettu, perinteenmukaisesti, niiden joukossa Venehjärven tsasouna. Kaksi kylää on sähköistetty. Vienansalon erämaa-alue, jonka suojelusta projekti teki aloitteen vuonna 1992, sai pitkän valmisteluprosessin jälkeen kansallispuiston statuksen Kalevala-puiston nimellä. Runokyliin on järjestetty monia kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusretkikuntia sekä tutustumis- ja työskentelymatkoja eri taiteenalojen yliopistojen opettajille ja opiskelijoille.
Runokyliin on tehty runonlaulajien muistomerkkejä. Vuokkiniemeen pystytettiin vuonna 1991 Alpo Sailon veistämä Miihkali Perttusen patsas ja 1995 Vuonniseen Martti Aihan Vaassilan kivi. Kansankielisiä julkaisuja on tehty ja jaettu kouluihin, lastentarhoihin, kulttuurilaitoksiin ja perheisiin. Vanhat kyläpraasniekat, kuten Akonlahden Petru (12.7.), Paanajärven sekä Vuokkiniemen Iljan päivä(2.8.), Latvajärven Marja-Makovei (14.8.) ja Venehjärven Pohrottša, on elvytetty henkiin.
Vuonna 1993 Vienan runokylät -projekti hyväksyttiin UNESCO:n Kulttuurikehityksen vuosikymmen -ohjelman toimintoihin. Kemin piirin alueella sijaitseva Paanajärven kylä puolestaan pääsi World Monuments Watchin (WMW) Maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen luetteloon vuosiksi 1996-2001. Viisi vuotta myöhemmin sille myönnettiin korkein eurooppalainen tunnustus perinteensäilyttämisestä: Europa Nostra -mitali.

© ...