Arhippa Perttusen Säätiö
ПО-РУССКИ
Kuvia

Etusivu

Arhippa Perttusen säätiö perustettiin vaalimaan vienankarjalaista kulttuuriperinnettä. Säätiön perustamisen taustana oli 1990-luvun taitteessa alkanut Vienan runokylien elvytyshanke. Se lähti liikkeelle Vuokkiniemen kylän pelastamisesta, mutta laajeni pian käsittämään myös autioitettujen merkittävien runokylien henkiinherättämisen niiden entisten eläjien tai heidän jälkeläistensä asuttamina. Elvytystyön tueksi perustettiin Vienan runokylät -projekti, jota ryhtyivät kansainvälisenä yhteistyönä toteuttamaan Arhippa Perttusen säätiö ja suomalainen Juminkeko-säätiö. Aluksi säätiöiden toimesta tehtiin laaja selvitystyö ja sen perusteella yksityiskohtaiset tavoitesuunnitelmat kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Ne kattavat toimenpiteitä kielen säilyttämisestä, kulttuurimaisemien suojelusta ja palauttamisesta restaurointeineen ja uudelleenrakentamisineen aina kylien sähköistämiseen ja maanteiden kunnostamiseen asti. Vuonna 1993 Vienan runokylät -projekti hyväksyttiin UNESCO:n Kulttuurikehityksen vuosikymmen -ohjelman toimintoihin, ja vuonna 1996 runokyliin kuuluva, mutta voimalasuunnitelman vuoksi uhanalainen Paanajärvi hyväksyttiin World Monuments Watchin Maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle.

© ...